• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Проблемот со недостаток на самоиницијативност, самодоверба и недоволната информираност на младите студенти за претприемништвото, за можностите што ги нуди интернетот и е – маркетингот, развој на сопствен бизнис од своето хоби, талент со што ќе генерираат сопствени производи за остварување на приход, може да се надмине со имплементирање на нашиот предлог проект кој преку формите на интерактивна обука, заедничко дружење, практична работа, промоција ќе обезбеди надградување на капацитетите на младите студенти и ќе обезбеди услови за самовработување. Иновативноста на проектот е што младите ќе имаат можност од своето хоби, она што со љубов го работат, да развијат сопствен бизнис.
Носител на проектот „Чекори за само­врабо­тување на младите - од хоби до сопствен бизнис“ финансиран од Влада на Република Македонија е ЗХА"СИНЕРГИЈА"- Штип, а партнер е Државниот студенски дом „Браќа Миладиновци “ – Штип

Коалицијата на невладини организации "Излези да гласаш" првиот круг на изборниот процес за избор на Претседател на Република Македонина го следи на цела територија на Република Македонија со близу 5000 волонтери, акредитирани набљудувачи на територија на Р. Македонија. Според информациите добиени од терен гласањето се одвива во мирна и демократска атмосфера без сериозни нарушувања. Извршена е обработка на податоците за текот на изборниот процес и излезност на гласање и констатирани се следните состојби:

Информација за процесот на гласање на гласачки места - заклучно со 10.00 ч.

Информација за процесот на гласање на гласачки места - заклучно со 12.00 ч.

Информација за процесот на гласање на гласачки места - заклучно со 14.00 ч.

Изјава од прес од 15.30 ч.

Изјава од прес од 16.15 ч. 

Изјава од прес од 17.00 ч.

Информација за процесот на гласање на гласачки места - заклучно со 17.45 ч.

Изјава од прес од 18.30 ч.

Изјава од прес од 19.15 ч.

Апелираме до сите институции како и досега навремено да реагираат согласно своите надлежности да им се овозможи на достоинствен начин на граѓаните да си го искористат своето демократско право на глас.

Линк - Повик за набљудувачи и волонтери